Mở bán BSCL vòng Private Sale 4

Công ty TNHH BSCLand Việt Nam là đơn vị tiên phong trong công nghệ chuyển đổi bất động sản, làm minh bạch quá trình đầu tư bất động sản thông qua công nghệ blockchain.

Với giao thức chuyển đổi bất động sản thành tài sản số, BSCLand mở ra cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản tiềm năng, giúp hỗ trợ số hóa bất động sản tại các thị trường mới nổi trên thế giới, mang lại cơ hội đầu tư và sinh lời cho tất cả các tầng lớp nhà đầu tư từ bình dân tới thượng lưu chỉ bằng một vài thao tác.

Mới đây, BSCLand thông báo chính thức tới các nhà đầu tư BSCL về việc mở bán vòng Private Sale lần thứ 4 được chia làm 2 chu kỳ với các đặc điểm sau:

 1.  Chu kỳ 1:
  Số lượng phát hành: 3.000.000 BSCL
  Giá bán: 0.23 USDT/BSCL
  Thời gian phát hành: Từ 15/04 đến 15/05/2022
  Hình thức đăng ký mua: Qua hệ thống của BSCLand
  Tình trạng Lock: Lock trong 3 tháng đầu tiên và Unlock dần trong 3 tháng kế tiếp
  Thưởng nhà đầu tư: 5% tổng số lượng BSCL bán ra
  Trong đó thưởng 5% chia như sau:
  – Từ 2000 USDT đến 10000 USDT thưởng 1%
  – Từ 11000 đến 25000 USDT thưởng 3%
  – Từ 26000 đến 50000 USDT thưởng 5%
 2. Chu kỳ 2:
  Số lượng phát hành: 2.000.000 BSCL
  Giá bán: 0.25 USDT/BSCL
  Thời gian phát hành: Từ 16/05 đến 15/06/2022
  Hình thức đăng ký mua: Qua hệ thống của BSCLand
  Tình trạng Lock: Lock trong 3 tháng đầu tiên và Unlock dần trong 3 tháng kế tiếp
  Thưởng nhà đầu tư: 3% tổng số lượng BSCL bán ra
  Trong đó thưởng 3% chia như sau:
  – Từ 2000 USDT đến 10000 USDT thưởng 1%
  – Từ 11000 đến 25000 USDT thưởng 2%
  – Từ 26000 đến 50000 USDT thưởng 3%

Thông báo được phát hành bằng văn bản chính thức.

Related posts