Chương trình thi đua BSCLand “Vươn ra biển lớn”

Nhằm nâng cao tinh thần hưởng ứng cũng như nâng cao chất lượng đời sống công việc của cán bộ công nhân viên, ban lãnh đạo công ty BSCLand tổ chức một chương trình thi đua trong chuỗi hoạt động kinh doanh quý II, chương trình mang tên “Vươn ra biển lớn” với nội dung chi tiết như sau:

  • Chủ đề: BSCLand – Vươn ra biển lớn
  • Thời gian diễn ra: 15/04 – 15/06/2022
  • Giải thưởng: 01 vé du lịch 5* thời gian 4 ngày 3 đêm miễn phí tại Đảo Ngọc – Phú Quốc. Thời gian du lịch dự kiến là 27 – 30/6/2022.
  • Đối tượng tham gia: Nhân viên khối kinh doanh Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tưởng thưởng các cá nhân xuất sắc , huấn luyện lãnh đạo trải nghiệm và công bố kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2022.

Chương trình được áp dụng đối với cán bộ nhân viên Khối kinh doanh Công ty TNHH BSCLand Việt Nam, với các điều kiện như sau:

  • Cá nhân: 01 vé cho nhân viên kinh doanh đạt doanh số tối thiểu 20,000 USD.
  • Nhóm kinh doanh: 01 vé cho nhóm kinh doanh đạt doanh số tối thiểu 50,000 USD.

Doanh số nhóm không bao gồm doanh số cá nhân đã đạt đủ điều kiện chương trình.

Vì mang tính chất khích lệ và phát triển thương hiệu, giải thưởng sẽ không được quy đổi sang tiền mặt.

Related posts