BSCLand: Thông báo mở bán Private token BSCL đợt 2

Hôm nay, ngày 06/12/2021, công ty TNHH BSCLand Việt Nam thông báo chính thức mở bán Private token BSCL đợt 2, sau khi kết thúc đợt mở bán 1 hoàn toàn sôi động và thành công với 10.000.000 token BSCL được bán ra.

Thông tin về đợt mở bán token BSCL đợt 2 như sau:

  • Thời gian: 0h ngày 06/12/2021 tới hết ngày 31/12/2021
  • Số lượng: 5.000.000 BSCL
  • Giá bán: 0.15 USD/BSCL

Từ bây giờ, nhà đầu tư có thể nhanh chóng đăng ký mua ngay số lượng lớn BSCL cho việc đầu tư NFT bất động sản trong tương lai. Số lượng đợt 2 đã ít hơn so với đợt 1 một nửa do lượt đăng ký mua vào đang là rất lớn.

Thông tin mua token quý nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp trên các địa chỉ sau:

  • Website: bscland.io
  • Fanpage: BSCLand Vietnam
  • Telegram: https://web.telegram.org/z/#-1530562066

 

Related posts