19 công ty blockchain bắt đầu tham gia vào công nghiệp bất động sản (P.2)

Harbor

Địa điểm: San Francisco

Cách thức áp dụng: Harbour là nền tảng mã hóa chứng khoán tư nhân, bao gồm cả bất động sản, quỹ REIT tư nhân, quyền sở hữu tòa nhà và đất đai nhằm tăng tính thanh khoản và minh bạch trên thị trường.

The Bee Token

Địa điểm: San Francisco

Cách thức áp dụng: Bee Token tiếp cận với bất động sản truyền thống với nền tảng chia sẻ dựa trên blockchain của nó. Khái niệm cũng tương tự như Airbnb nhưng trong lĩnh vực chuỗi khối, Bee Token cho phép chủ nhà cho thuê toàn bộ ngôi nhà hoặc từng phòng riêng lẻ và nhận lại tiền điện tử.

ShelterZoom

Địa điểm: New York

Cách thức áp dụng: ShelterZoom sử dụng blockchain để quản lý bất động sản và quá trình chuyển nhượng. Nền tảng trực tuyến bảo mật này ghi nhận mọi hoạt động trong suốt giao dịch bất động sản nhằm đảm bảo bảo mật tài chính.

NetObjex

Địa điểm: Irvine, Calif.

Cách thức áp dụng: NetObjex là một nhà phát triển blockchain sử dụng công nghệ sổ cái trong nhiều ngành, chủ yếu là trong bất động sản. Công ty đã giúp nhiều doanh nghiệp bất động sản thực hiện các hợp đồng thông minh và công nghệ IoT.

StreetWire

Địa điểm: New York

Cách thức áp dụng: StreetWire tạo ra các giải pháp an toàn trong giao dịch cho công nghiệp bất động sản thông qua một sổ cái chứa dữ liệu được mã hóa được kiểm soát bởi các nhà cung cấp. Nền tảng này giúp các giao dịch tài sản hoạt động nhanh hơn và tính thanh khoản cao hơn.

CPROP

Địa điểm: New York

Cách thức áp dụng: CryptoProperties hay còn gọi là CPROP xây dựng lên một ứng dụng dữ liệu blockchain tập trung vào việc xác định các cơ hội mới, giảm rủi ro và đưa ra các vấn đề trong bất động sản. Công nghệ của CPROP được ứng dụng vào các lĩnh vực bất động sản đa dạng, bao gồm môi giới, quản lý đầu tư, phát triển tài sản, tài chính và bảo hiểm.

Imbrex

Địa điểm: New York

Cách thức áp dụng: Một nền tảng tập trung và mã hóadữ liệu dựa trên blockchain, Imbrex kết nối trực tiếp những người mua hàng với các đại lý, sử dụng các token kỹ thuật số thay vì tiền quốc gia nhằm tạo ra tính thanh khoản và giảm thiểu chướng ngại trong quá trình mua bán.

The Crypto Realty Group

Cách thức áp dụng: The Crypto Realty Group là một công ty tư vấn làm việc với trung gian kỹ thuật số và các công ty tư vấn tài chính khác để giúp khách hàng mua bán khu công nghiệp, thương mại và bất động sản quốc tế và nhận về tiền kỹ thuật số.

Related posts